Om oss

Vår historia

Insiktens verksamhet startade för 25 år sedan. Det har gett oss en gedigen erfarenhet.

Sedan fem år tillbaka har vi bedrivit ett målinriktat utvecklingsarbete som har resulterat i att Insikten har blivit en ledande verksamhet.

Vi har funnit att värdet av en tydlig specialisering är stort. Vi vet vad vi ska göra och vad vi behöver kunna. Vi vet vilken kompetens vi behöver, vi skaffar den kompetensen och vi ser till att kompetensen kommer barnen tillgodo. Vi utvecklar vår verksamhet med det tydliga målet att verksamhetens processer och rutiner ska utformas så att de på bästa sätt bidrar till de behandlingsresultat som vi vill uppnå och vi höjer målmedvetet personalens kompetens.

Idag bedriver Insikten HVB och konsulentstödd familjehemsverksamhet. I båda verksamheterna har vi samma inriktning och det innebär att vi kan dela kompetens och erfarenheter.

Vår vision

Vi står aldrig stilla utan vi befinner oss i ständig utveckling. Insiktens verksamhet bygger på tanken att varje barn och ungdom som placeras hos oss ska få bästa möjliga behandling och en meningsfull utveckling till det bättre. För att kunna leva upp till den tanken har vi beslutat oss för en att inrikta verksamheten på autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Vi jobbar på Insikten

Affärsområdeschef Boende

Patrik

Patrik Olsson

Affärsområdeschef boende
(Masgården, Stödboende & HVB)
0707750366
Patrik.olsson@insikten.info

Personal HVB

10

Marie Hjalmarsson

Föreståndare 14-18 år
& platsansvarig Gula Villan
Marie.hjalmarsson@insikten.info

Bilder personal Insikten

Kicki

Sjuksköterska

3

Akam Behnam

Platsansvarig Marielund
Akam.behnam@insikten.info

14

Anders Carlsson

Platsansvarig Köpmangatan
Anders.carlsson@insikten.info

11

Kristin Bruzelius

Föreståndare 10-13 år
Kristin.bruzelius@insikten.info

Personal Vuxenpsykiatriskt boende

18

Martina Ström

19

Annmarie Kjell

Placeringsansvarig & behandlingssamordnare
Annmarie.kjell@insikten.info

16

Benedicte Good

Föreståndare & leg. psykolog
Benedicte.good@insikten.info

Affärsområdeschef Familjehem

Namnlös (1080 × 1080 px) (2)

Klas Skoog

Affärsområdeschef
0738678050
Klas.skoog@insikten.info

Personal Familjehem

15

Hanin Karlén

Konsulent Mellansverige
0700196740
Hanin.karlen@insikten.info

9

Andreas Strömberg

6

Anna-Carin Paulós

Konsulent södra Sverige
0736134434
Annacarin.paulos@insikten.info

8

Camilla Ritzman Broo

Personal stödboende

10

Marie Hjalmarsson

Personal Administration

5

Maria Ström

34

Heléne Ökvist

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.

Vi använder cookies

För att uppleva vår sida på bästa sätt behöver vi spara en kaka på din dator. Läs mer om hur vi använder kakor här.