Skola

Snart öppnar Insiktens skola

Insikten har via Insikten Skola AB som intention att 2025 öppna en fristående resursskola i Sala kommun. Skolan kommer vända sig till elever som går i årskurs 2 till och med årskurs 9 med behov av särskilt stöd på grund av långvarig skolfrånvaro, psykiatrisk problematik, relationella svårigheter, psykosocial problematik, ångestproblematik samt elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Eleven har av olika anledningar inte lyckats nå de mål som finns i läroplanen och beslut har fattats om att man ska pröva en mer anpassad skolform i form av resursskola. Skolan kommer vara en privat friskola vilket innebär att alla som har behov av denna skolform kan söka plats hos oss. Klassernas storlek kommer anpassas utifrån varje elevs specifika behov. Längden på lektionerna, hjälpmedel i undervisning, planering och förutsägbarhet. Stor vikt kommer ligga i att rekrytera pedagoger med adekvat kompetens och rätt bemötande.

Skolan kommer vara belägen på Lantmannagatan 25 och vid full beläggning så kommer vi kunna ta emot upp emot 40 elever. Under våren kommer en elevprognos att genomföras så ni som har barn i behov av särskild undervisning får gärna delta i undersökningen.

Om ni vill delta så skicka ett mejl till info@insikten.info så kommer vi kontakta er när elevprognosen kommer genomföras.

Läs mer om våra andra verksamheter

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.